1 października 2020 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania nowego JPK_VAT przez wszystkich podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT.

Pierwotnie duże firmy miały stosować nowy JPK_VAT już od 1 kwietnia, a pozostali podatnicy 1 lipca 2020 r. Daty wejścia w życie przepisów zostały jednak przesunięte na skutek pandemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa 4.0 w art. 72 pkt 2 wyznaczyła ostateczny termin na 1 października 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU >>

Oznacza to, że od tego dnia wszyscy czynni podatnicy VAT (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy) będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT. To elektroniczny plik, który scali ze sobą ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży) oraz deklarację VAT. Zamiast dwóch plików, przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną.

Od 1 października nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż przez JPK. Nie zmienią się natomiast zasady składania skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak i pozostałych deklaracji w zakresie VAT (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14).

Nowy JPK_VAT będzie dostępny w dwóch wariantach.

  • JPK_V7M – będzie przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie. Będzie trzeba go wypełnić w obu częściach i wysłać do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  • JPK_V7K – to plik dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie. Za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału będą go wypełniać tylko w części ewidencyjnej, natomiast po trzecim miesiącu wypełnią cześć ewidencyjną za ten miesiąc oraz cześć deklaracyjną za cały kwartał.

Podatnicy będą musieli zmienić praktykę przekazywania danych skarbówce, Ministerstwo Finansów przekonuje jednak, że szybko odczują pozytywne zmiany nowego rozwiązania. Przede wszystkim nie będzie potrzeba składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT – zamiast dwóch czynności, wystarczy jedna. MF zapewnia ponadto, że każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane bez angażowania podatnika. Liczba kontroli ma być mniejsza, a czynności kontrolne będą wykonywane szybciej.

Jak wypełniać ewidencję VAT wraz z plikami JPK_V7M i JPK_V7K według nowych przepisów? ===>>>> Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej