Urzędy domagają się zwrotu podatku odliczonego, gdy transakcja nie doszła do skutku z winy kontrahenta. Tym samym VAT należny może zostać w budżecie państwa, ale nie ma odliczenia.
Co do zasady przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony, już gdy wpłaci zaliczkę na poczet towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT).
Jeśli dostawa nie dojdzie do skutku, to zaliczka powinna zostać oddana, a jej zwrot udokumentowany fakturą korygującą. Na tej podstawie obie strony niedoszłej transakcji skorygują do zera podatek należny i naliczony.