Podatnicy, którzy obecnie składają deklaracje VAT raz na kwartał, od 1 października 2020 r. będą zobligowani do składania plików JPK_V7K.

1 października wejdzie w życie obowiązek stosowania nowego jednolitego pliku kontrolnego – wcześniej ogłaszany termin 1 lipca został wydłużony przez tarczę antykryzysową 4.0. Dokument elektroniczny będzie dostępny w dwóch wersjach: JPK_V7M dla podatników obecnie składających deklaracje VAT-7 co miesiąc i JPK_V7K dla tych, którzy wysyłają deklaracje VAT-7K raz na kwartał.

JPK_V7K będzie zawierać:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7K,
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W praktyce oznacza to, że JPK_V7K scali ze sobą struktury obecnego JPK oraz deklaracji VAT-7K. Podatnik nie będzie musiał generować dwóch plików, składać dwóch podpisów autoryzujących, dokonywać dwóch wysyłek i dwukrotnie oczekiwać na Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Z drugiej strony pewną trudnością może okazać się wypełniania w części ewidencyjnych nowych pól, których nie ma w obecnie przesyłanych JPK. Obowiązkowe będzie wprowadzanie oznaczeń identyfikujących niektóre usługi i towary (tzw. kody GTU), których pełny wykaz znajduje się w rozporządzeniu. Inną nowością będzie obowiązek oznaczania niektórych szczegółowych rodzajów transakcji.

Jak wypełniać ewidencję VAT wg nowych przepisów? Sprawdź: ==>>> https://sklep.infor.pl/nowy-jpk-vat-i-ewidencja-poradnik-gazety-prawnej-4-20.html

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK, nie będzie już możliwe wysyłanie deklaracji VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_V7K. Nie zmienią się natomiast zasady składania skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak i pozostałych deklaracji w zakresie VAT (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14).

JPK_V7K będzie się składać z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Do 25. dnia każdego miesiąca (jeśli to sobota lub dzień wolny od pracy, termin wydłuża się do kolejnego dnia roboczego) podatnik będzie zobligowany do wypełnienia i wysłania części ewidencyjnej z danymi za poprzedni miesiąc. Cześć deklaracyjną będzie wypełniać tylko raz na trzy miesiące, podając w niej dane za cały miniony kwartał.

Obowiązki podatnika składającego deklaracje VAT kwartalnie ilustruje poniższy przykład:

  • do 25 lutego 2021 r. będzie musiał złożyć JPK wypełniony w części ewidencyjne danymi za styczeń;
  • do 25 marca 2021 r. będzie musiał złożyć JPK wypełniony w części ewidencyjne danymi za luty;
  • do 26 kwietnia 2021 r. (ponieważ 25 kwietnia wypadnie w niedzielę) będzie musiał złożyć JPK wypełniony w części ewidencyjne danymi za marzec oraz w części deklaracyjnej danymi za styczeń, luty i marzec.