Nowy JPK_VAT to dokument elektroniczny. Składa się z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT podatnika za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7M).Plik podzielony został więc na dwie struktury logiczne:

1) część deklaracyjną – składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT,

2) część ewidencyjną – przypominającą składane przed zmianą pliki JPK_VAT.

Innymi słowy można określić w uproszczeniu, że nowy JPK_VAT to zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, stawek VAT i kwot wyliczonych, oraz danych poszczególnych kontrahentów.

Nowa struktura łączy więc w sobie dane przekazywane przed zmianą do Ministerstwa Finansów i urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Ponadto wprowadza dodatkowe oznaczenia w szczególności dla transakcji wrażliwych. Nowe dane będą przydatne do analizy rozliczeń VAT i jego kontroli.

Techniczne wypełnienie JPK_VAT nie powinno jednostkom sprawić trudności. Największym problemem dla jednostek może być odpowiednie wprowadzanie danych w rejestrach sprzedaży – jako opodatkowane, zwolnione czy wyłączone poza VAT, oraz w rejestrach zakupu – jako te z prawem do odliczenia w całości, przy zastosowaniu prewspółczynnika, wskaźnika struktury sprzedaży (proporcji) czy brakiem możliwości odliczenia.

PODSUMOWANIE

Nowy JPK_VAT składa się z dwóch części:

1) deklaracyjnej,

2) ewidencyjnej.

Zakres informacji z części deklaracyjnej został zbliżony do obowiązujących przed zmianą. Nieco inaczej skonstruowano część ewidencyjną. Po zmianach zakres danych – poza dotychczasowymi informacjami – uzupełniony jest o nowe oznaczenia.

Więcej o części deklaracyjnej i ewidencyjnej przeczytasz w naszym poradniku "Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej" >>

W Poradniku omówiono nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT w formie JPK_V7M (JPK_V7K). Ponadto zamieszczono przykłady związane z wyliczeniem VAT do odliczenia przy stosowaniu wskaźnika struktury sprzedaży i prewspółczynnika.

Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

■ jak w jednostce wdrożyć obowiązki w zakresie nowego JPK_VAT,
■ co zawiera ewidencja w nowym JPK_VAT,
■ z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla
JPK_V7M,
■ jakie czynności jednostki powinny traktować jako czynności opodatkowane,
zwolnione oraz wyłączone z opodatkowania,
■ w jaki sposób odliczać VAT naliczony przy stosowaniu wskaźnika struktury
(proporcji) i prewspółczynnika,
■ jakie dane powinny być zawarte w ewidencji sprzedaży, a jakie w ewidencji
zakupu,
■ kiedy w nowym JPK_VAT trzeba oznaczyć transakcję kodem „MPP”,
■ kto ma opisywać dokumenty sprzedaży i zakupu w zakresie kodów GTU
i nowych oznaczeń literowych,
■ jak korygować nowy JPK_VAT,
■ jakie sankcje grożą za błędy w nowym JPK_VAT.

Dopełnieniem Poradnika jest Zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie zaplanować i sprawdzić, jak przebiega proces wdrażania w jednostkach sektora publicznego zmian przepisów w zakresie JPK_VAT, które trzeba stosować od 1 października 2020 r.

Ponadto dołączony jest e-dodatek internetowy Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów – Broszura informacyjna dotyczą struktury JPK_VAT z deklaracją
opracowana przez Ministerstwo Finansów – uaktualniona w czerwcu 2020 r.