Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach również są składane według starych zasad).

Korekta JPK_VAT (z celem złożenia „2”) może obejmować: ewidencję, deklarację lub ewidencję i deklarację.

W przypadku składania korekty przez podatnika VAT w pozycji: Naglowek dla JPK_V7M zaznacza on w pozycji CelZlozenia właściwe pole.

Pole zawiera określenie celu złożenia:

 • 1 – złożenie
 • 2 – korekta

Co do zasady korekta JPK_VAT ma polegać na złożeniu nowego JPK zawierającego prawidłowe dane, w którym powinny znaleźć się dane pierwotne i dane skorygowane.

Przykład 1

Kiedy w elemencie Nagłówek w pozycji CelZlozenia należy podać wartość „1”, a kiedy wartość „2”?
W przypadku przesłania pliku pierwotnego należy wypełnić wartość „1”. Natomiast wartość „2” należy wypełnić w przypadku przesyłania korekty dotychczas złożonego pliku – niezależnie od tego, czy korekta dotyczy deklaracji, ewidencji czy deklaracji z ewidencją. Każdy przesyłany plik będący korektą powinien przyjmować w polu CelZlozenia wartość „2” – korekta.

Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach również są składane według starych zasad).

To oznacza, że korekty okresów wstecznych, tj. przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT, należy dokonywać na podstawie wcześniejszych przepisów, czyli w postaci korekty dekla-racji VAT oraz starego JPK_VAT za okresy sprzed 1 października 2020 r.

Przykład 2

22 października 2020 r. gmina X otrzymała wezwanie z urzędu skarbowe-go, w ramach którego została zobowiązana do skorygowania deklaracji VAT za maj 2020 r. Czy w takim przypadku JST będzie musiała dokonać korekty w formie JPK_V7M czy w formie korekty deklaracji VAT?

Jeśli korekta dotyczy okresu sprzed wprowadzenia obowiązkowego nowego JPK_V7M, za maj, gmina X powinna złożyć do urzędu skarbowego korektę deklaracji VAT na zasadach obowiązujących do 30 września 2020 r., tj. przesłać skorygowaną deklarację VAT. Zastąpienie obowiązku przesyłania deklaracji VAT oraz JPK_VAT jedną strukturą, czyli nowym JPK _V7M nie działa „wstecz”. Oznacza to, że urząd nie może żądać od gminy składania korekt za okres sprzed października 2020 r. w nowej, rozbudowanej formie JPK.

W składanych do nowych JPK_VAT korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie.

W przypadku korekty:

 • części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej – wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja (SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl),
 • wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną – wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja,
 • wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną – wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja (SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, Za-kupWiersz, ZakupCtrl).

Więcej o korektach w przesłanej ewidencji VAT, w części deklaracyjnej i ewidencyjnej, a także o procedurze MPP w JPK_VAT i innych tematach przeczytasz w książce

https://sklep.infor.pl/poradnik-rachunkowosci-budzetowej-nr-9-2020-nowy-jpk-vat-w-praktyce-jednostek-sektora-publicznego.html

W Poradniku omówiono nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT w formie JPK_V7M (JPK_V7K). Ponadto zamieszczono przykłady związane z wyliczeniem VAT do odliczenia przy stosowaniu wskaźnika struktury sprzedaży i prewspółczynnika.

Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

 • jak w jednostce wdrożyć obowiązki w zakresie nowego JPK_VAT,
 • co zawiera ewidencja w nowym JPK_VAT,
 • z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla JPK_V7M,
 • jakie czynności jednostki powinny traktować jako czynności opodatkowane, zwolnione oraz wyłączone z opodatkowania,
 • w jaki sposób odliczać VAT naliczony przy stosowaniu wskaźnika struktury (proporcji) i prewspółczynnika,
 • jakie dane powinny być zawarte w ewidencji sprzedaży, a jakie w ewidencji zakupu,
 • kiedy w nowym JPK_VAT trzeba oznaczyć transakcję kodem "MPP",
 • kto ma opisywać dokumenty sprzedaży i zakupu w zakresie kodów GTU i nowych oznaczeń literowych,
 • jak korygować nowy JPK_VAT,
 • jakie sankcje grożą za błędy w nowym JPK_VAT.

Dopełnieniem Poradnika jest Zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie zaplanować i sprawdzić, jak przebiega proces wdrażania w jednostkach sektora publicznego zmian przepisów w zakresie JPK_VAT, które trzeba stosować od 1 października 2020 r.

Ponadto dołączony jest e-dodatek internetowy Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów - Broszura informacyjna dotyczą struktury JPK_VAT z deklaracją opracowaną przez Ministerstwo Finansów - uaktualniona w czerwcu 2020 r.