Mimo planów deregulacyjnych w 2013 roku do prowadzenia biura rachunkowego nadal potrzebne są uprawnienia.

Zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uregulowane są głównie w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej przepisami usługowe prowadzenie ksiąg jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Polega na prowadzeniu ewidencji rachunkowej, przeprowadzaniu inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji księgowej. Przedsiębiorcy świadczący tego rodzaju usługi mogą też dokonywać rozliczeń podatkowych, a dokładnie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów: prowadzić księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udzielać im pomocy w tym zakresie, a także sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe lub pomagać przy tym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak zdobyć uprawnienia

Obowiązkowym OC

Dodatkowych obowiązkach

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Co należy zrobić, aby prowadzić biuro rachunkowe w 2013 roku.