Będzie to możliwe po zmianie ustawy z 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765, z późn. zm.). Ministerstwo Finansów opublikowało projekt, który zakłada dodanie w kodeksie nowego przepisu – art. 80 b. Na jego podstawie niewykonanie obowiązków sprawozdawczych będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe i będzie za to grozić grzywna. Co do zasady, może ona stanowić od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności. W 2013 r. takie wynagrodzenie wynosi 1,6 tys. zł, grzywna może się więc wahać od 160 zł do 32 tys. zł.

Lekceważony obowiązek

Obecnie organy podatkowe mogą jedynie wzywać do złożenia brakujących dokumentów – i liczyć na dobrą wolę podatników. – Nie mają praktycznie żadnych możliwości dyscyplinowania niesolidnych przedsiębiorców, którzy nie dopełniają obowiązku złożenia swoich sprawozdań finansowych – tłumaczy Konrad Zawada, rzecznik Izby Skarbowej w Krakowie. Także kodeks karny skarbowy nie przewiduje w tym przypadku żadnych sankcji za lekceważenie prawa. – Wprowadzenie proponowanych zmian jest więc bardzo pożądane – dodaje Konrad Zawada.

Problem stał się głośny w zeszłym roku, gdy okazało się, że firma Amber Gold, która oszukała dziesiątki tysięcy Polaków, mamiąc ich bardzo korzystnymi lokatami i zapewniając o bezpieczeństwie inwestycji, w ogóle nie składała sprawozdań finansowych – ani w urzędzie skarbowym, ani w rejestrze sądowym. Dotyczy on jednak bardzo wielu przedsiębiorców. Z danych izb skarbowych w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie i Poznaniu wynika, że w zależności od urzędu skarbowego sprawozdań nie składa od kilku do nawet 20 proc. zobowiązanych do tego podmiotów. W tym większość to podatnicy CIT. Część, ale nie wszyscy, składa sprawozdania później – po otrzymaniu od urzędu skarbowego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Po co organom skarbowym sprawozdania? – Służą głównie do weryfikowania informacji zawartych w składanych w ciągu roku przez podatnika deklaracjach i tym samym pozwalają lepiej analizować jego działalność oraz skuteczniej typować firmy do kontroli – przyznaje Radosław Hancewicz, rzecznik Izby Skarbowej w Białymstoku. Istotne jest także, że ze sprawozdań urzędy mogą pozyskiwać różnorodne dane bez konieczności zwracania się o nie do podatników. Dane te przydatne są np. w postępowaniach egzekucyjnych (gdy w grę wchodzi ewentualne zajęcie składników majątku) czy też przy udzielaniu informacji sądom, organom ścigania oraz innym do tego upoważnionym.