Można jeszcze uzyskać certyfikat księgowy wydawany przez ministra finansów. Zmieni się to po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Co jednak istotne, także później szef resortu finansów będzie prowadził wykaz osób, które otrzymały dokument.
Wprawdzie nie będzie on już konieczny do świadczenia usług księgowych (bo biuro rachunkowe będzie mógł prowadzić każdy chętny), ale będzie stanowił dowód uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Przypomnijmy, że certyfikat księgowy może otrzymać osoba z dwuletnią praktyką, jeżeli zda egzamin (przed komisją powołaną przez ministra finansów), lub taka, która ma trzyletnią praktykę i legitymuje się odpowiednim wykształceniem wyższym z rachunkowości.