Można jeszcze uzyskać certyfikat księgowy wydawany przez ministra finansów. Zmieni się to po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Co jednak istotne, także później szef resortu finansów będzie prowadził wykaz osób, które otrzymały dokument.
Wprawdzie nie będzie on już konieczny do świadczenia usług księgowych (bo biuro rachunkowe będzie mógł prowadzić każdy chętny), ale będzie stanowił dowód uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Przypomnijmy, że certyfikat księgowy może otrzymać osoba z dwuletnią praktyką, jeżeli zda egzamin (przed komisją powołaną przez ministra finansów), lub taka, która ma trzyletnią praktykę i legitymuje się odpowiednim wykształceniem wyższym z rachunkowości.
W obu przypadkach dokumenty będzie można składać do momentu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. A ma to nastąpić po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia (wcześniej jednak muszą ją przyjąć Sejm i Senat, a następnie podpisać prezydent).
Osoby, które przed tym dniem złożą wniosek o przystąpienie do egzaminu, otrzymają certyfikat, pod warunkiem że dokumenty o jego wydanie (po uzyskaniu pozytywnego wyniku) złożą w ciągu trzech miesięcy od dnia egzaminu. Z kolei dla tych, których przeegzaminowano przed zmianą przepisów, trzymiesięczny termin będzie się liczył od dnia wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Jest to bardzo ważne szczególnie dla osób, które w momencie zdawania egzaminu nie będą jeszcze posiadać wystarczającej (dwuletniej) praktyki w księgowości.
Najbliższe terminy egzaminów księgowych to: 28 września, 19 października, 30 listopada i 14 grudnia
Etap legislacyjny
Projekt czeka na I czytanie w Sejmie