Certyfikat księgowy, który jest niezbędny do założenia biura rachunkowego, można uzyskać bez egzaminu. Wystarczy trzyletnia praktyka w zawodzie i odpowiednie wykształcenie z rachunkowości.

Czy konieczne jest określone wykształcenie

Czytelnik pracuje od 10 lat w księgowości. Czy aby uzyskać certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez egzaminu, konieczne jest konkretne wykształcenie z rachunkowości?

Czy składa się te same dokumenty co po egzaminie

Czytelniczka stara się o wydanie certyfikatu księgowego. Czy do resortu finansów powinna złożyć takie same dokumenty, jak w momencie ubiegania się o uprawnienia po zdanym egzaminie?

Czy wydanie certyfikatu księgowego kosztuje

Księgowy chce wystąpić o wydanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg. Czy musi uiścić opłatę skarbową z tego tytułu lub ponieść inne tego typu koszty?

Czy doświadczenie wymaga określonych dokumentów

Kandydat, który chce ubiegać się o wydanie certyfikatu, ma odpowiednią trzyletnią praktykę i ukończył honorowane w tym zakresie studia magisterskie z rachunkowości. Czy przepisy wymagają przedstawienia konkretnych dokumentów, aby udowodnić praktykę?

Czy zaświadczenie z uczelni potwierdzi wykształcenie

Księgowy z praktyką ukończył studia z rachunkowości na odpowiedniej uczelni. Jednak szkoła wyższa nie wydała mu jeszcze dyplomu. Czy może wykształcenie udokumentować zaświadczeniem z uczelni?

Czy urlop wychowawczy wlicza się do praktyki

Księgowa chce ubiegać się o wydanie certyfikatu. Czy do czasu praktyki w księgowości może wliczyć czas, który spędziła na urlopie wychowawczym?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez egzaminu.