Działalność sezonowa nie jest zdefiniowana w ustawach podatkowych ani nie jest stworzony dla niej specyficzny tryb rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca sezonowy i całoroczny mają takie same obowiązki względem fiskusa. Oznacza to, że podatnik prowadzący sezonową działalność gospodarczą podobnie jak każdy inny podatnik zgłasza działalność w ewidencji działalności gospodarczej. Jest także zobowiązany prowadzić ewidencję, np. księgę przychodów i rozchodów oraz składać zeznanie roczne. Powinien również składać odpowiednie deklaracje w trakcie roku (np. podatnik VAT). Ma także obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Podobnie jest z osobami, które pracują w okresie letnim na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, np. o dzieło lub zlecenia. Dochody uzyskane z tych tytułów są opodatkowane tak samo jak kwoty, które podatnicy uzyskują przez cały rok podatkowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co powinien zrobić podatnik, który chce otworzyć firmę na lato
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wybrać formę opodatkowania
- Jakie formy opodatkowania są korzystne przy określonych kosztach
- Czy jest księga podatkowa
- Kiedy trzeba zakupić kasę rejestrującą
- Jak zawiesić letnią działalność