W okresie wakacji urzędnicy skarbowi najczęściej weryfikują rozliczenia przedsiębiorców działających w miejscowościach wypoczynkowych. Sprawdzają kasy fiskalne i paragony.
Kontroli powinny spodziewać się te osoby, które zajmują się handlem sezonowym w kurortach i miastach, a także wykonują usługi np. w zakresie wypożyczenia sprzętu sportowego, wynajmu kwater, pośrednictwa w turystyce prowadzonej stacjonarnie i przez internet. Kontrole obejmują też osoby prowadzące punkty gastronomiczne czy rozrywkowe.
Wiesława Dróżdż, rzecznik Ministerstwa Finansów, przypomina, że kontrole przeprowadzane są już od kilku już lat, m.in. w okresie ferii zimowych i wakacji. Jest to ogólnopolska akcja „Weź paragon”. Od ubiegłego roku akcja prowadzona jest przez urzędy kontroli skarbowej wspólnie z urzędami skarbowymi.
Z danych Ministerstwa Finansów w zakresie kontroli skarbowej za 2011 rok wynika, że działaniem tym objęto ponad 126,8 tys. przedsiębiorców. Oprócz działalności handlowej i gastronomicznej wśród kontrolowanych przedsiębiorców znalazły się również inne profile działalności gospodarczej, tj. usługi fryzjerskie, usługi związane z przewozem osób, a także punkty handlowe, w których oferowano sprzedaż alkoholu. W efekcie wymierzono ponad 25 tys. mandatów na łączną kwotę ponad 6,3 mln zł.
Do kontroli ze strony służb skarbowych i podatkowych można się jednak przygotować.
Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy, radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen, mówi, że przedsiębiorcy powinni otrzymać powiadomienie o zamiarze jej wszczęcia co najmniej 7 dni wcześniej.
– W tym czasie warto zweryfikować dokumentację podatkową za okres wskazany do badania w powiadomieniu – dodaje Katarzyna Ryszard.
Jednak w wielu sytuacjach organy podatkowe nie muszą informować przedsiębiorcy o przeprowadzanej kontroli. Przypadki te wymienione są w art. 282c Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749). Tak będzie na przykład, gdy kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy VAT, ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, dotyczy opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł lub niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. O kontroli podatkowej nie zawiadamia się, gdy ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury.
W zakresie postępowania prowadzonego na gruncie ustawy o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 z późn. zm.) istotny jest plan kontroli. Plany te ustalają dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej stosownie do zadań określonych przez generalnego inspektora kontroli skarbowej. Postępowanie może być jednak prowadzone poza planem, na podstawie uzyskanych informacji lub materiałów albo przeprowadzonych analiz. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania.