Podatnik, który zamierza rozpocząć w wakacje prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, musi wybrać na piśmie formę opodatkowania swoich zysków.
Wypożyczalnia sprzętu wodnego czy też sprzedaż na straganach pamiątek mogą być prowadzone, kiedy są sprzyjające warunki atmosferyczne. To powoduje, że działalność gospodarcza w sezonie letnim trwa zazwyczaj dwa lub trzy miesiące. Krótki czas prowadzenia takiej firmy nie oznacza jednak, że takiej działalności nie trzeba rejestrować.
Emil Kaczyński, ekspert podatkowy w KPMG, mówi, że przy założeniu działalności sezonowej nie przewidziano żadnej specjalnej procedury rejestracji. Należy dokonać takich samych formalności, jak przy zakładaniu całorocznej działalności gospodarczej.
Osoba fizyczna, która nie ma NIP, aby mogła rozpocząć działalność gospodarczą, powinna złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgłoszenie do urzędu skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje przy złożeniu wniosku CEIDG-1. Można go złożyć przez internet. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (niepodlegające wpisowi do CEIDG), ale prowadzące działalność gospodarczą, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 do naczelnika urzędu skarbowego. Przy działalności w formie spółek osobowych składa się NIP-2 wraz z informację o wspólnikach NIP-D. Do formularzy dodatkowo załącza się informację o rachunkach bankowych NIP-B oraz informację o miejscach wykonywania działalności NIP-C. Następnym krokiem jest wybór formy opodatkowania, która zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Podatnik może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową bądź opodatkowanie na zasadach ogólnych według obowiązującej skali podatkowej 18 proc. i 32 proc. lub też według liniowej stawki 19 proc., składając stosowne oświadczenie.
Emil Kaczyński dodaje, że po przedłożeniu wymaganych dokumentów w urzędzie skarbowym przedsiębiorca musi zdecydować, czy będzie podatnikiem VAT. Jeżeli się na to zdecyduje, to składa zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Przy zgłoszeniu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik potwierdza rejestrację podatnika na formularzu VAT-5.
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.