1 Ustal, czy wierzytelność może być uznana za nieściągalną

Ulga na złe długi umożliwia podatnikom, po spełnieniu określonych warunków, pomniejszenie (korektę) podatku należnego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Za nieściągalne uznaje się wierzytelności, które nie zostały uregulowane w ciągu 180 dni od upływu terminu ich płatności określonego w umowie lub na fakturze. W takim wypadku podatnik może odzyskać VAT, który zapłacił od transakcji. Z kolei nieuczciwy kontrahent musi oddać kwotę VAT, którą uzyskał w formie odliczenia VAT naliczonego. Ulga dotyczy wierzytelności, które nie zostały zbyte, a od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skorzystać z ulgi na złe długi w VAT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.