Częściową rekompensatą strat dla przedsiębiorców będzie ulga za złe długi. Dla wielu firm będzie ona dobrym instrumentem na podreperowanie finansów - mówi Tomasz Kotoliński, prawnik w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy.
W dobie kryzysu coraz częściej się zdarza, że kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Na szczęście w ustawie o VAT istnieje instytucja ulgi na złe długi. Na czym ona polega?
Istotą ulgi na złe długi jest dokonanie korekty podatku należnego przez wierzyciela, a następnie otrzymanie jego zwrotu. Mankamentem jest obligatoryjne spełnienie kilku warunków.