Ile wynosi limit przychodów uprawniający do odliczenia

Ulga prorodzinna obejmuje trzy grupy dzieci: małoletnie, pełnoletnie (do ukończenia 25 lat i uczące się), dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (uzyskujące zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną). Limit przychodów, którego przekroczenie pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej, dotyczy tylko dzieci z drugiej grupy, tj. pełnoletnich, które uczą się i nie mają ukończonych 25 lat. W rozliczeniu za 2010 rok podobnie jak za rok ubiegły limit ten wynosi 3089 zł.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak ustalać dopuszczalny limit zarobków dziecka

Jak traktować zarobki uzyskane przez dziecko za granicą

Czy dochód z działalności gospodarczej pozbawi ulgi

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy odliczyć ulgę na dziecko uzyskujące dochód.