Dochody dzieci, które nie ukończyły 18 lat, dolicza się do dochodów rodziców. Wyjątkiem są m.in. dochody dziecka z pracy. Doliczenia dochodów dokonuje się w zeznaniu PIT-36. Trzeba też wypełnić załącznik PIT/M

Czy dywidendę trzeba wykazać w PIT

Dziecko odziedziczyło po ojcu udziały w spółce akcyjnej. Zarząd majątkiem małoletniego sprawuje matka. Czy dochód z dywidendy matka powinna doliczyć w swoim zeznaniu?

Czy doliczać dochód z majątku dziecka

Małoletnie dziecko jest właścicielem działki. W 2010 roku była ona wydzierżawiana. Czy taki dochód wykazuje się w zeznaniu rodzica?

Czy nierezydent rozliczy w PIT dziecko

Podatnik jest obywatelem Czech. W ubiegłym roku pracował w Polsce na podstawie umów-zleceń. Natomiast jego małoletni syn uzyskał dochody z majątku położonego w Polsce. Czy nierezydent dolicza dochody dziecka w swoim zeznaniu podatkowym?

Czy wszystkie dochody wykazać w jednym PIT

Podatniczka wychowuje małoletnie dzieci: córkę, która pobiera rentę i syna który odbył płatną praktykę. Czy wszystkie dochody córki i syna matka powinna rozliczyć razem ze swoimi w PIT-36?

Czy konieczny jest załącznik do zeznania

Podatnicy będą doliczać do swoich dochodów dochód syna. Czy wraz z zeznaniem PIT-36 powinni złożyć również załącznik?

Czy dochód dziecka rozliczyć po połowie

Rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytku z najmu nieruchomości stanowiącej własność małoletniego dziecka. Rodzice będą składać indywidualne zeznania podatkowe. Czy dochód dziecka należy doliczyć po połowie?

Czy dziecko pełnoletnie rozliczy się samo

Syn podatniczki we wrześniu ubiegłego roku ukończył 18 lat. Przez cały rok uzyskiwał dochody z pracy. Łączny dochód syna to ok. 10 tys. zł. Czy składa samodzielnie zeznanie podatkowe?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak w rocznym zeznaniu należy rozliczyć dochody dziecka
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania