Rodzic nie skorzysta z ulgi prorodzinnej w PIT, jeśli dochody pełnoletniego dziecka uczącego się przekroczyły w 2010 roku 3089 zł.
Dziecko ma 24 lata. Naukę skończyło w czerwcu 2010 r. Od sierpnia podjęło pracę i osiągnęło dochody w wysokości 10 tys. zł. Czy rodzic może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.