Rodzicom w PIT przysługuje ulga prorodzinna na dorosłe dzieci niepełnosprawne, otrzymujące zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną na specjalnych zasadach. Nie ma tutaj zastosowania ani kryterium wieku (25 lat), ani limit dochodów (3089 zł). Ograniczenia w odliczeniu ulgi na dzieci dotyczą wyłącznie dzieci zdrowych.
Jednak praktyka organów podatkowych pokazuje, że zarobki niepełnosprawnego syna lub córki mogą mieć wpływ na ulgę. Wszystko przez warunek posiadania obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka – każdego, w tym niepełnosprawnego.
– Ponieważ warunek ten jest ocenny, może w praktyce powodować kłopoty z administracją podatkową, szczególnie gdy osoba niepełnosprawna podejmuje pracę zarobkową – komentuje Dariusz Strzelec, adwokat współpracujący z Kancelarią Brzezińska, Narolski, Mariański.