Kiedy i jak przedsiębiorca skorzysta z kredytu podatkowego

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku podatkowym, w którym podatnik wybrał zwolnienie (pierwszy albo drugi rok podatkowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej). Kredyt ten trzeba będzie jednak spłacić (bez odsetek). Spłata kredytu podatkowego polega na połączeniu dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w roku podatkowym, w którym korzystano ze zwolnienia, z dochodem wykazanym w zeznaniach rocznych składanych za 5 kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystano ze zwolnienia. W każdym z tych 5 lat podatnicy doliczają 20 proc. tego dochodu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie ulgi w PIT należą się nowemu przedsiębiorstwu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy kredyt dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- Czy nowy podatnik może się rozliczać z fiskusem kwartalnie
- Ile i co można odliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji