Od czerwca 2010 r. Ministerstwo Gospodarki uruchamia portal, który zapewni przedsiębiorcom dostęp do innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe. Jego główną zaletą będzie możliwość bezpośredniego kontaktu właściciela technologii i firmy. Projekt jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców poszukujących nowych, krajowych rozwiązań technologicznych. Dzięki bazie właściciele firm będą mogli wygodnie i łatwo przeszukiwać zebrane w jednym miejscu oferty oraz zgłaszać własne potrzeby. System automatycznie sprawdzi i wskaże oferty najlepiej odpowiadające kryteriom wyszukiwania.

Zdaniem ekspertów portal może się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności ulgi podatkowej, związanej z inwestycjami w nowe technologie. Jak informowaliśmy na łamach „DGP” z 4 maja 2010 r., obecnie niewiele osób zainteresowanych jest tą ulgą. Przykładowo w 2008 roku skorzystało z niej 11 podatników PIT oraz 26 podatników CIT.

Pozytywna inicjatywa

Wszelkie inicjatywy zmierzające do upowszechnienia w praktyce ulgi podatkowej związanej z nowymi technologiami powinny być postrzegane jako korzystne dla podatników. Według Agnieszki Smoleńskiej, menedżera w Ernst & Young, portal ma szanse przyczynić się do zwiększenia świadomości podatników w zakresie ulgi na nowe technologie. Czy jednak inicjatywa ministerialna spowoduje zwiększenie atrakcyjności samej ulgi? Zdaniem Agnieszki Smoleńskiej trudno stwierdzić.

Również Adam Wacławczyk, ekspert z Deloitte (biuro w Krakowie), ma nadzieję, że portal zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki przez wzrost jej innowacyjności. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że portal ten pozwoli także na zgłaszanie własnych potrzeb przez przedsiębiorców, co może przełożyć się na stworzenie odpowiedniej technologii przez zainteresowaną jednostkę badawczo-rozwojową.