Czy abonament stanowi przychód

Pracodawca wykupił abonamenty medyczne dla swoich pracowników. Korzystanie z abonamentu nie jest obowiązkowe. Czy sam fakt objęcia pracownika takim świadczeniem powoduje powstanie u niego przychodu?

Tak

Opłacone przez pracodawcę uprawnienie do korzystania z prywatnej służby zdrowia to świadczenie w naturze o określonej wartości. Wartość ta stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Nie jest przy tym istotne, czy pracownik rzeczywiście z opieki medycznej skorzysta czy nie. Momentem otrzymania świadczenia jest w tym przypadku chwila, z którą pracownik zostanie objęty opieką.

Taką interpretację potwierdzają organy podatkowe i sądy administracyjne.

Podstawa prawna

• Art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy pożyczka jest przysporzeniem

Czy uzyskanie korzyści decyduje o podatku

Czy jest przychodem składka ubezpieczeniowa

Czy usługa w ramach praktyki jest nieodpłatna

Czy pracodawca uwzględnia abonament

Czy dojazdy do pracy trzeba rozliczyć

Czy opłata za szkolenie jest przychodem z pracy

Czy faktury pracownika rozliczy pracodawca

Czy udział w imprezie powoduje przychód

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej