Podatnik zamierza przystąpić do spółki, która zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

- Czy nowa ustawa o podatku akcyzowym wprowadzi jakieś zmiany w zakresie opodatkowania energii - pyta pan Krzysztof z Krakowa.

Tak. Nowa ustawa o podatku akcyzowym wprowadzi istotne zmiany w zakresie opodatkowania energii.

Przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą energii elektrycznej są w Polsce od 1 stycznia 2006 r. niezgodne z regulacjami unijnymi. Płacą ją producenci, a powinny podmioty sprzedające energię odbiorcy końcowemu. Od marca opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej będzie dostosowane do prawa UE, czyli podatek będą płacić podmioty sprzedające energię nabywcy końcowemu.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy akcyzowej, która wejdzie w życie 1 marca 2009 r., w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

• nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

• sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

• zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający wspomnianą koncesję;

• zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię;

• import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

• zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Warto wiedzieć, że w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

• nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

• wydania energii nabywcy końcowemu w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

• zużycia energii elektrycznej;

• powstania długu celnego w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 9, art. 11 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).