Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że zwolnienie dla grup podatników przewidziane w art. 132 ust. 1 pkt f) Dyrektywy 112 dotyczy jedynie usług, które świadczy państwo na rzecz obywateli. Ze zwolnienia tego nie może zatem korzystać grupa podatników, w skład której wchodzą: bank i ubezpieczyciel (ich działalność jest zwolniona z VAT). Wykonują one jednak również usługi opodatkowane VAT, takie jak np. likwidacja szkód samochodowych. Działalność ta jest marginalna. Ponadto obie spółki posiadają wewnętrzne działy, które zajmują się ich obsługą (m.in. dział sprzedaży, wsparcie administracyjne, biurowe, informacyjne, marketing, zarządzanie nieruchomościami i in.). Spółki postanowiły więc utworzyć spółkę jawną, której zadanie będzie polegało na obsłudze obu spółek, wspólników. Działanie to ma na celu obniżenie kosztów działalności.

Artykuł 132 ust. 1 pkt f) dyrektywy, który nie został wdrożony do polskich przepisów, zwalnia z VAT grupy podmiotów, jeśli spełnią wiele warunków, m.in. działalność grupy nie wpłynie na zakłócenie konkurencyjności na rynku. Zdaniem sądu skoro do działań skarżącej będzie należało świadczenie usług na rzecz wspólników, a niektóre z tych czynności podlegają VAT, to nawet jeśli jest to marginalna część działalności, będzie ona wpływała na konkurencyjność. W efekcie spółka nie może korzystać ze zwolnienia. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 3284/10