W wakacje aktywny wypoczynek cieszy się dużą popularnością. Wzrost zainteresowania swoimi usługami odnotowują m.in. firmy zajmujące się krótkoterminowym wynajmem jachtów. Niejednokrotnie zdarza się, że faktyczne oddanie jachtu do dyspozycji osoby fizycznej lub innej firmy w ramach takich usług odbywa się poza terytorium Polski lub nawet poza terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku wątpliwości może budzić odpowiednie ustalenie miejsca świadczenia tych usług na potrzeby VAT.

– Czarter jachtu będącego środkiem transportu wodnego przez jego oddanie do używania w zamian za określone wynagrodzenie stanowi świadczenie usług, o którym mowa w ustawie o VAT – tłumaczy Radosław Druć, konsultant w TPA Horwath.

Jednak poprawne określenie miejsca świadczenia często decyduje o tym, czy dana usługa podlega VAT w Polsce. Zdaniem Radosława Drucia ustawodawca rozwiał po części wątpliwości w tym zakresie przez wprowadzenie do ustawy o VAT art. 28j (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), będącego jednym z wyjątków od zasady opodatkowania usług w miejscu siedziby lub zamieszkania będącego podatnikiem usługodawcy lub usługobiorcy. Zgodnie z tym przepisem miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym są one faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy.

– Bez znaczenia pozostaje to, czy usługi takie są świadczone na rzecz podatników, czy też podmiotów niebędących podatnikami – podpowiada Radosław Druć.

Według naszego rozmówcy, w przypadku jednostek pływających krótkoterminowy wynajem oznacza ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 90 dni. Przy tym okres ten należy obliczać z uwzględnieniem kolejnych umów zawieranych przez strony, gdy ich zawarcie powoduje nieprzerwane (lub przerwane na okres do 2 dni) posiadanie lub korzystanie ze środka transportu.

W związku z tym – jak dodaje Radosław Druć – miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie jednostek pływających na okres nieprzekraczający łącznie 90 dni, wykonywanych na terytorium innego kraju Unii Europejskiej jak też poza jej granicami, będzie miejsce, w którym środki te zostaną faktycznie oddane do dyspozycji usługobiorcy.

Ważne!

Wypożyczenie krótkoterminowe jachtu przez polskiego podatnika z przystani położonej w innym kraju UE nawet w przypadku jego użytkowania poza terytorium Wspólnoty będzie opodatkowane VAT w tym pierwszym kraju