Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy również podatników ryczałtu od dochodów spółek. Istota tego raportowania sprowadza się bowiem do tego, aby można było wychwycić, kiedy podatnik przez stosowanie nieadekwatnych rynkowo cen wpływa na swój wynik finansowy czy to przez przychód, czy przez koszty jego uzyskania – orzekł WSA w Gdańsku.

Chodziło o spółkę akcyjną, która wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, zwanym potocznie „estońskim CIT”. W roku podatkowym trwającym od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. wynajmowała ona od podmiotu powiązanego nieruchomość, a wartość transakcji przekroczyła 2 mln zł. W tym czasie spółka była opodatkowana estońskim CIT, przy czym ten okres zakończyła stratą netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Nie miała więc zysku, który w razie jego podziału lub dystrybucji mógłby podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Spółka była zdania, że nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Tłumaczyła, że zgodnie z art. 11n pkt 3 ustawy o CIT są z niego zwolnione transakcje kontrolowane, których wartość w całości nie stanowi trwale przychodu ani kosztu uzyskania przychodu. Podkreślała, że takie kategorie – przychodu (podatkowego) oraz kosztu jego uzyskania – nie występują u podatników opodatkowanych ryczałtem. Wybierając ryczałt, podatnik stosuje przepisy ustawy o rachunkowości m.in. dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu podzielonego zysku. Ustala ją na podstawie zysku netto, o którym mowa w rachunku zysków i strat – argumentowała spółka.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 17 listopada 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.527.2023.1.MF) wskazał, że podatnicy ryczałtu od dochodów spółek podlegają regulacjom dotyczącym cen transferowych, które zostały określone w rozdziale 1a ustawy o CIT. W art. 11n pkt 3 tej ustawy ustawodawca nie posłużył się wprost kategorią przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ustawy o CIT, ani kategorią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy o CIT. To oznacza, że obowiązek dokumentacji cen transferowych mają również podatnicy ryczałtu od dochodów spółek, ponieważ po wyborze ryczałtu od dochodów spółek ich przychody i koszty są ustalane na podstawie przepisów rachunkowych i stają się przez to również kategoriami podatkowymi – stwierdził fiskus.

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W uzasadnieniu sędzia Sławomir Kozik wskazał, że art. 11n pkt 3 ustawy o CIT nie ogranicza się do przychodów podatkowych i do kosztów jego uzyskania. Jest to przepis ogólny, który mówi nie tylko o przychodach i koszcie uzyskania przychodów, lecz także wprost o wszelkiego rodzaju działalności, jaką prowadzi podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych i na zasadach szczególnych – tłumaczył sędzia.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym i biegłym sądowym

orzecznictwo