Zmienił zdanie po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2022 r. (sygn. akt II FSK 1986/20). Wcześniej w interpretacji z 23 stycznia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.456.2019.2.AK) twierdził, że zezwolenie spółki wygasło w październiku 2015 r. i od tej daty powinna była płacić CIT.
Chodziło o spółkę, która zezwolenie na prowadzenie działalności w jednej ze specjalnych stref uzyskała w 1997 r. Miało ono wygasnąć w październiku 2015 r. Spółka nie wykorzystała do tego czasu limitu przysługującej jej pomocy publicznej. Uważała jednak, że z chwilą upływu pierwotnego terminu ważności (tj. w październiku 2015 r.) zezwolenie nie wygasło, bo wystąpiła o jego konwersję w trybie określonym w nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw z 2 października 2003 r. (Dz.U. nr 188 poz. 1840 ze zm.).