Przedsiębiorcy funkcjonujący w strefach ekonomicznych nie zapłacą od tej działalności minimalnego podatku dochodowego, gdy przepisy o nim wejdą w życie.

Na razie – przypomnijmy – stosowanie tych przepisów ma być zawieszone na lata 2022–2023. Tak zakłada projekt nowelizacji, który jest w Sejmie (druk sejmowy nr 2544). Uchwalenie jej będzie oznaczać, że po raz pierwszy minimalny podatek dochodowy trzeba będzie zapłacić do końca marca 2025 r., rozliczając się z CIT za 2024 r. Pisaliśmy o tym w artykule: „Minimalny CIT dopiero za dwa lata” (DGP nr 163/2022).
Projekt przewiduje nie tylko odroczenie przepisów o podatku minimalnym, ale też inne zmiany. Pojawią się m.in. nowe wyłączenia z podatku (np. dla małych podatników i podmiotów medycznych), zmieni się sposób obliczania wymaganej rentowności.
Korzystna zmiana przewidziana jest też dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) i w Polskiej Strefie Inwestycji, czyli na podstawie decyzji o wsparciu.
Podmioty te będą mogły dla celów obliczenia podstawy opodatkowania pomniejszyć swój przychód nie o dochód strefowy (jak przewidują obecne przepisy, które mają być zawieszone), ale o przychód strefowy.

Co się zmieni

Zmiana ma nastąpić w art. 24ca ust. 10 ust. 2 ustawy o CIT. Dziś pozwala on pomniejszyć podstawę opodatkowania o „wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego”. Określenie „wartość dochodów” zostanie zamienione na słowo „przychody”, co oznacza, że podstawa opodatkowania będzie pomniejszana o przychody, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego.
– Według obecnie obowiązujących przepisów podatek minimalny obciążałby również te podmioty, które ponoszą stratę na działalności zwolnionej (strefowej) lub uzyskują z niej niewielki dochód – mówi Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi.
Początkowo Ministerstwo Finansów argumentowało, że podstawę opodatkowania można pomniejszyć również o dochód zwolniony z podatku, ale jak zauważa ekspert – zapominano o podmiotach, które takiego dochodu w ogóle nie osiągają lub jest on niewielki.
– Niewielki dochód pomniejszany o znacznie większe przychody niewiele by zmienił – tłumaczy Arkadiusz Łagowski.
Dlatego przedsiębiorcy strefowi i organizacje ich zrzeszające domagały się zmiany w tym zakresie.

Jaki skutek

Nowelizacja rozwiąże ten problem. – Z podstawy opodatkowania będą wyłączone przychody będące źródłem dochodu zwolnionego z podatku – wyjaśnia Arkadiusz Łagowski.
Ekspert wyjaśnia to na przykładzie (patrz: tabela). Wynika z niego, że spółka, która na podstawie obowiązujących dziś przepisów zapłaciłaby ponad 5,1 mln zł podatku minimalnego, po zmianach w ogóle go nie zapłaci. ©℗
Kalkulacja podatku minimalnego (w zł)
PRZED ZMIANĄ
Roczny przychód ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych 5 234 358 649,20
Łączna wartość DOCHODU podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 34 i 34a ustawy o CIT (dochód strefowy) 53 675 062,06
Szacunkowa wysokość podatku minimalnego 5 101 211,09
PO ZMIANACH
Roczny przychód ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych 5 234 358 649,20
Łączna wartość PRZYCHODU podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 34 i 34a ustawy o CIT (przychód strefowy) 5 142 744 872,33
Szacunkowa wysokość podatku minimalnego 0,00
Kalkulacja dokonana na podstawie średniorocznych przychodów spółki w strefie, wyliczonych za pomocą kalkulatora firmy PWC Oprac. Arkadiusz Łagowski z Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2544) – skierowany do rozpatrzenia przez sejmową komisję finansów publicznych