Jednoosobowa spółka z o.o. powstała z przekształcenia z działalności gospodarczej prowadzonej przez indywidualnego przedsiębiorcę będzie mogła płacić ryczałt od dochodów według obniżonej stawki, ale jako nowy, a nie mały podatnik – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który rozważa przekształcenie w jednoosobową spółkę z o.o. Chciał wiedzieć, czy powstała z przekształcenia spółka będzie mogła wybrać estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, i czy będzie ona mogła stosować obniżoną stawkę 10 proc. – jako mały podatnik lub jako podatnik rozpoczynający działalność.
Zapewnił, że spółka spełni wszystkie warunki wymienione w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT.
Wyjaśnił także, że spełni ona definicję małego podatnika, bo jego przychody (jako podmiotu przekształcanego) w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.
Dyrektor KIS potwierdził, że estoński CIT jest możliwy, z tym że spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy należy traktować jako podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego właśnie względu będzie ona mogła stosować niższą 10-proc. stawkę ryczałtu, a nie jako mały podatnik.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.165.2022.2.AW