Resort finansów opublikował na swojej stronie internetowej projekty nowych druków: PIT-37, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B i załącznika do nich PIT/O, a także CIT-8ST i CIT/A.

Nowe formularze są dostosowywane do zmian wprowadzonych Polskim Ładem, tj. nowelizacją z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.) i korektą PŁ, czyli nowelizacją z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265).
Uwagi do nich można przesyłać na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl w sprawie PIT-37 do 27 lipca br., a pozostałych druków PIT do 29 lipca br.
Natomiast w przypadku druków CIT ministerstwo czeka na uwagi do 28 lipca pod adresem Konsultacje.WzoryCIT@mf.gov.pl.

PIT-37

Z druku PIT-37 usunięty zostanie wiersz zatytułowany „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Od 1 stycznia 2022 r. nie można już bowiem odliczać składek zdrowotnych od podatku dochodowego.
Formularz ten zostanie także dostosowany do wprowadzonych od 1 stycznia nowych ulg zero PIT dla osób z zagranicy, seniorów niepobierających emerytury i rodziców z co najmniej czwórką dzieci.
Wzór będzie też uwzględniał zmianę polegającą na rozszerzeniu katalogu przychodów objętych ulgą zero PIT o zasiłki macierzyńskie. Zmiana w tym zakresie weszła w życie 1 lipca i obejmuje kwoty zasiłków macierzyńskich za cały 2022 r.
Modyfikacje nastąpią także w polach dotyczących pieniędzy z podatku przekazanych organizacjom pożytku publicznego. Zgodnie z czerwcową nowelizacją podatnicy będą mogli przekazywać na OPP nie 1 proc. swojego PIT, ale 1,5 proc.

Formularze ryczałtowców

Modyfikacje w PIT-28 wykluczą odliczanie od ryczałtu składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast pozwolą na odliczenia od przychodów 50 proc. zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Przypomnijmy, że od przyszłego roku druki PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B mają być składane co do zasady od 15 lutego do 30 kwietnia, a nie jak dotychczas do końca lutego. Informacja ta zostanie również uwzględniona w tych formularzach.
Uwzględniono też wprowadzoną równolegle zmianę terminu płatności ryczałtu za grudzień lub za ostatni kwartał. Ryczałt za te okresy nie będzie już bowiem płatny w terminie złożenia zeznania, ale do 20 stycznia następnego roku. Z tym że na podstawie przepisu przejściowego (art. 30 ustawy nowelizującej z 9 czerwca br.) ryczałt za grudzień lub za ostatni kwartał 2022 r. będzie płatny w terminie do końca lutego 2023 r.
Kolejne modyfikacje mają związek ze zmianami stawek ryczałtu ewidencjonowanego. Przypomnijmy, że od 2022 r. stawka ryczałtu od przychodów informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT wynosi 12 proc. (wcześniej było 15 proc.). Natomiast od przychodów lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów spadła ona z 17 proc. na 14 proc.
Według 14-proc. stawki opodatkowane są też przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich (wcześniej 17 proc. lub 15 proc.).
Oprócz tego formularze PIT-28 i w PIT-28S zostały dostosowane do nowych ulg zero PIT i do zmiany polegającej na objęciu zwolnieniem z podatku również zasiłku macierzyńskiego.
Pozwolą także na rozliczenie ulgi z tytułu wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala.

Załącznik PIT/O

W załączniku do PIT/O zostaną dodane nowe tytuły odliczeń od dochodu (przychodu). Chodzi o możliwość odliczenia składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych (do 500 zł rocznie), ulgi na zabytki oraz wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji).

CIT-8ST i CIT/A

Ministerstwo Finansów opublikowało też projekt informacji o zakładach (oddziałach) podatnika, służących ustaleniu dochodów należnych samorządom z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8ST i CIT/A. Będą miały zastosowanie do informacji składanych do 31 marca 2023 r. – według stanu na 31 grudnia 2022 r.
Przypomnijmy, że do tej pory podatnicy składali informację CIT-ST. Przesyłali jako załącznik do rocznego zeznania CIT-8 oraz dodatkowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc lub kwartał roku podatkowego. Jednak z początkiem tego roku przepisy się zmieniły, wskutek nowelizacji z 14 października 2021 r. (Dz.U. poz. 1927). Obecnie informacja CIT-ST ma być składana tylko raz – do 31 marca.