Zmiana będzie miała zastosowanie do spółek opodatkowanych estońskim CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Przypomnijmy, że zasadniczo deklarację tę składa się do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 28r ust. 1 ustawy o CIT). Minister finansów już raz przesunął termin jej złożenia – z 31 marca do 30 czerwca (rozporządzenie z 17 marca 2022 r., Dz.U. poz. 639).