Minister finansów kolejny raz przesunie o trzy miesiące termin złożenia CIT-8E. Tym samym podatnicy, którzy w ubiegłym roku przeszli na estoński CIT, będą mogli złożyć deklarację CIT-8E do końca września – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Zmiana będzie miała zastosowanie do spółek opodatkowanych estońskim CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Przypomnijmy, że zasadniczo deklarację tę składa się do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 28r ust. 1 ustawy o CIT). Minister finansów już raz przesunął termin jej złożenia – z 31 marca do 30 czerwca (rozporządzenie z 17 marca 2022 r., Dz.U. poz. 639).
Nadal jednak nie został opublikowany elektroniczny druk tej deklaracji, mimo że do końca czerwca został już tylko tydzień. Na problem ten zwracaliśmy uwagę w artykule „Brak elektronicznych druków daje się we znaki księgowym” (DGP nr 111/2022).
Teraz MF znów postanowiło przesunąć datę graniczną, jak twierdzi – na prośbę podatników.
Bez zmian pozostaje natomiast odroczony już raz termin na złożenie zeznań CIT-8 oraz CIT-8AB, czyli o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku za 2022 r. Obowiązki te trzeba wykonać do 30 czerwca br. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie CIT – w konsultacjach