Opracowanie przygotowali eksperci z Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA Zarzycki Kubicz Niebudek spółka komandytowa.

Model estoński w polskim CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, został wprowadzony w 2021 r. i zgodnie z założeniami miał stanowić atrakcyjną formę opodatkowania i realną alternatywę względem tradycyjnego modelu rozliczania CIT. Pierwotny projekt spotkał się jednak z uzasadnioną falą krytyki, czego rezultatem była spektakularna porażka twórców tego modelu. W 2021 r. na tę formę opodatkowania zdecydowało się jedynie 337 spółek.

Polski Ład wprowadził do modelu estońskiego znaczące korekty, m.in. rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych, zlikwidowano warunek ponoszenia nakładów inwestycyjnych, zniesiono limit przychodów 100 mln zł. Dodatkowo obniżeniu uległy stawki podatkowe, jak również doprecyzowano zasady opodatkowania zysku po wyjściu z modelu estońskiego. Zmiany poszły w dobrym kierunku i - choć nie rozwiały wszystkich wątpliwości - od stycznia 2022 r. tę formę opodatkowania wybrało już ponad 5 tys. podmiotów. Wzrost popularności modelu estońskiego nie wynika jedynie z korzystnych zmian wprowadzonych w ryczałcie od początku 2022 r. Należy mieć na uwadze, że Polski Ład nie tylko zwiększa atrakcyjność ryczałtu od przychodów spółek, lecz także komplikuje rozliczenia i zwiększa poziom obciążeń dla indywidualnych przedsiębiorców oraz wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Tradycyjny model w CIT również niesie za sobą nowe ryzyka, takie jak podatek minimalny czy podatek od przychodów z budynków, które nie występują w estońskim CIT.