To już kolejna korzystna interpretacja dotycząca art. 28k ust. 1 pkt 5–6 ustawy o CIT. Zasadniczo przepis ten uniemożliwia wybór ryczałtu od dochodów spółek (zwanego estońskim CIT) tym podatnikom, którzy powstali w wyniku restrukturyzacji, czyli np. podziału lub połączenia.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy dochodzi tylko do przekształcenie spółki (np. komandytowej lub akcyjnej w spółkę z o.o.) – potwierdził dyrektor KIS w interpretacjach z 18 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1. 4010.115.2022.1.SGz) i 19 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1. 4010.176.2022.1.ŚS). Pisaliśmy o nich w artykule „Zmiana formy prawnej nie wyklucza estońskiego CIT” (DGP nr 105/2022).