Z pytaniem wystąpiła spółka świadcząca usługi w zakresie umów o kredyt konsumencki, wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru pośredników kredytowych. Zajmuje się bowiem oferowaniem, przygotowywaniem i zawieraniem umów o kredyt konsumencki.
Chciała się upewnić, że może przejść na ryczałt od dochodów spółek zwany potocznie estońskim CIT. W tym celu nie może być jednak podmiotem nieuprawnionym w rozumieniu art. 28k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT. Zgodnie z tymi przepisami estoński CIT jest wykluczony dla: