Warunek, aby spółka holdingowa nie korzystała ze zwolnienia dywidendowego, dotyczy jej samej, a nie jej wspólników – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadała spółka akcyjna, której jedyny akcjonariusz (podmiot w Luksemburgu) korzysta w Polsce ze zwolnienia dywidendowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT oraz na podstawie art. 10 ust. 2 polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Spółka uważała, że nie będzie to przeszkodą do skorzystania przez nią z tzw. zwolnienia holdingowego, o którym mowa w art. 24O ustawy o CIT. Jednym z jego warunków jest, aby spółka nie korzystała ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.
Spółka wyjaśniła, że nie korzysta z żadnego z nich. Uważała więc, że przy spełnieniu pozostałych wymogów wskazanych w art. 24m pkt 2 ustawy o CIT ma prawo do zwolnienia holdingowego. Bez znaczenia jest to, że ze zwolnienia dywidendowego korzysta jej luksemburski akcjonariusz – przekonywała.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.88.2022.1.BD