Pytanie zadała spółka akcyjna, której jedyny akcjonariusz (podmiot w Luksemburgu) korzysta w Polsce ze zwolnienia dywidendowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT oraz na podstawie art. 10 ust. 2 polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Spółka uważała, że nie będzie to przeszkodą do skorzystania przez nią z tzw. zwolnienia holdingowego, o którym mowa w art. 24O ustawy o CIT. Jednym z jego warunków jest, aby spółka nie korzystała ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.