Chodziło o spółkę z o.o., która od 2015 r. jest udziałowcem spółki zależnej B. W latach 2020–2021 spółka zależna wypłacała spółce matce dywidendy, które były zwolnione z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.
Teraz, w 2022 r. spółka matka chce sprzedać wszystkie udziały w spółce zależnej podmiotowi niezależnemu. Spytała, czy w tym zakresie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia holdingowego, obowiązującego od 1 stycznia br.