Chodziło o spółkę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży silników i napędów elektrycznych. Korzysta ona z pomocy podmiotów powiązanych, które świadczą na jej rzecz usługi pośrednictwa w sprzedaży. Agenci promują jej produkty, wyszukują potencjalnych klientów i pośredniczą w zawieraniu przez spółkę umów sprzedaży. Usługa pośrednictwa nie obejmuje natomiast bezpośredniego zawierania umów z klientami.
Spółka chciała upewnić się, że wypłacane agentom wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży nie podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Przepis ten mówi o usługach: doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz o świadczeniach o podobnym charakterze.