Spółki komandytowe, które w 2021 r. stały się podatnikami CIT, powinny po raz pierwszy opublikować informację o realizacji strategii podatkowej do końca 2022 r. – wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

To samo dotyczy tych spółek jawnych, które również stały się podatnikami CIT. Chodzi o obowiązek informacyjny wprowadzony nowelizacją z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Dotyczy on:
  • przedsiębiorców, którzy uzyskali przychody wyższe niż równowartość 50 mln euro,
  • podatkowych grup kapitałowych,
  • spółek nieruchomościowych (także wchodzących w skład PGK).
Muszą oni do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego opublikować na swojej stronie internetowej informację o realizacji strategii podatkowej (zgodnie z art. 27c ust. 4 ustawy o CIT). Powinni w niej poinformować m.in. o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, przekazanych szefowi KAS schematach podatkowych, złożonych wnioskach o interpretacje indywidualne, rozliczeniach z rajami podatkowymi itp.
W nowelizacji nie sprecyzowano jednak, kiedy po raz pierwszy należy opublikować informację o realizacji strategii podatkowej. Pojawiły się w związku z tym sprzeczne wykładnie. Z jednej wynikało, że pierwsza informacja powinna zostać opublikowana dopiero w 2022 r. – za 2021 r., bo dopiero w tym roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowy obowiązek.
Ministerstwo Finansów przychyliło się jednak do drugiej wykładni – że pierwsza publikacja powinna nastąpić już w 2021 r. – za rok ubiegły. Resort argumentował, że skoro ustawa nowelizująca nie przewiduje w tym zakresie żadnych regulacji przejściowych, to podatnicy muszą sporządzać i opublikować informację o realizacji strategii podatkowej już za 2020 r. – w terminie do 31 grudnia 2021 r. O wykładni resortu poinformowaliśmy jako pierwsi w artykule „Jawność rozliczeń pełna pułapek” (DGP nr 238/2020).
W związku z ministerialnym stanowiskiem wątpliwości nabrały spółki komandytowe, które w tym roku stały się podatnikami CIT (podobnie część spółek jawnych). Ich pierwszym rokiem podatkowym jest 2021 r.
Pojawiło się więc pytanie, czy muszą one publikować informacje o realizacji strategii podatkowej już za 2020 r., tak jak inne podmioty.
Spółka komandytowa, która wystąpiła w tej sprawie o interpretację, była przekonana, że po raz pierwszy będzie musiała opublikować informację o strategii dopiero za 2021 r., a więc do końca 2022 r. Tłumaczyła, że co prawda w 2020 r. jej przychody przekroczyły równowartość 50 mln euro, ale nie była jeszcze wtedy podatnikiem CIT.
Uważała więc, że pierwszym rokiem podatkowym, za który powinna sporządzić i podać do publicznej wiadomości informację o realizacji strategii podatkowej, jest rok bieżący.
Dyrektor KIS się z nią zgodził. Potwierdził, że skoro spółka komandytowa nie była jeszcze w 2020 r. podatnikiem CIT, to nie ma obowiązku publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej za tamten rok. Taki obowiązek pojawi się dopiero do końca 2022 r. za rok bieżący, ale tylko gdy wysokość jej przychodów nadal będzie wyższa niż równowartość 50 mln euro – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.312.2021.1.PB