Innego zdania są sądy administracyjne, na razie tylko wojewódzkie.
Chodzi o sytuację, w której spółka poniosła w przeszłości stratę podatkową, a następnie podpisała wraz z innymi podmiotami umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, na odliczenie straty od dochodu jest pięć następujących po sobie lat, a kwota odliczenia w którymkolwiek z nich nie może przekroczyć 50 proc. straty.