Tak wynika z komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego planowanych przez nią reform w podatku dochodowym. Bruksela podzieliła projektowane przez siebie rozwiązania na krótkoterminowe i długoterminowe.
Polska wyprzedziła pomysły