Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Przyjął poprawki zaproponowane wcześniej przez komisję finansów publicznych. Skorzystają na nich głównie podmioty powiązane.

Aktualne pozostały też poprawki, które sejmowa komisja zgłosiła jeszcze po pierwszym czytaniu projektu. Wynika z nich, że podatnicy CIT złożą zeznania roczne CIT-8 i CIT-8AB do 30 czerwca 2021 r., a nie do 31 marca. W tym terminie wpłacą też należny podatek za 2020 r. Pisaliśmy o tym szczegółowo w DGP nr 30/2021 „Podatnicy CIT dostaną więcej czasu na rozliczenie się z podatku za 2020 r.”.
Z innej przyjętej już zmiany wynika, że fiskus uzna certyfikaty rezydencji wydane w 2020 r., jeżeli kontrahent biznesowy złoży oświadczenie o ich aktualności.
Przed trzecim czytaniem projektu w Sejmie posłowie zgodzili się na wydłużenie terminów na składanie informacji o cenach transferowych (TPR) i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r. Firmy powiązane, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, miałyby na to czas do końca 2021 r.
Z kolei przedsiębiorcy, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a termin na wypełnienie przez nich obu obowiązków mija zgodnie z przepisami między 1 lutego a 30 czerwca br., powinni zrobić to do 30 września 2021 r.
Niezależnie od tego Sejm postanowił o penalizacji sprzedaży wyrobów akcyzowych, które nie zostały wcześniej prawidłowo oznaczone znakami akcyzy. W najpoważniejszych przypadkach sprzedawcom będzie grozić za to grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych oraz kara pozbawienia wolności.
Przedsiębiorcy, którzy mają opłacać tzw. podatek cukrowy bądź podatek od napojów alkoholowych w małych opakowaniach (tzw. małpek), będą mogli składać wnioski o interpretacje indywidualne do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, co wcześniej nie było jasne. Fiskus będzie musiał też odpowiedzieć na wnioski, które wcześniej pozostawił bez rozpatrzenia. Dostanie na to dwa miesiące od wejścia w życie ustawy, jeśli wniosek został złożony do końca 2020 r., i trzy miesiące, jeśli nastąpiło to w 2021 r.
Nowelizacja ma wejść w życie zasadniczo od 1 maja 2021 r. Teraz zajmie się nią Senat.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw – skierowana do Senatu (druk sejmowy nr 860)