W odpowiedzi z 2 lutego 2021 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej (dalej: MF) ustosunkował się do wątpliwości związanych z interpretacją przepisów dotyczących uznawania podmiotów za powiązane w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255; dalej: ustawa o CIT) oraz obowiązków dokumentacyjnych, które były przedmiotem zapytania poselskiego nr 2067 z 20 listopada 2020 r. W efekcie podatnicy uzyskali odpowiedź na dwa istotne pytania, tj.:
Stosowanie oznaczenia „TP” w JPK_V7