Pytanie zadała spółka będąca bezpośrednim właścicielem 100 proc. udziałów w innej polskiej spółce kapitałowej (spółka zależna). W zamian za zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na tych udziałach spółka miała otrzymywać wynagrodzenie. Zastaw został ustanowiony w związku z zaciągnięciem kredytów bankowych i innych zobowiązań przez podmioty powiązane.
Spółka uważała, że otrzymywane przez nią wynagrodzenie będzie dla niej przychodem z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Przepis ten mówi o „innych przychodach z udziału (akcji) w osobie prawnej”.