Po drodze pojawiło się sporo dodatkowych aktów prawnych modyfikujących zasady opodatkowania PIT, w tym godne wspomnienia rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie (Dz.U. poz. 2174).
Dodatkowe komplikacje wynikają z tego, że część modyfikowanych przepisów ma ograniczony czas obowiązywania (ze względu na panujący stan epidemii), zaś wiele wprowadzanych bądź nowelizowanych regulacji ma różne daty wejścia w życie (m.in. w lutym, marcu czy lipcu 2021 r.).