Pytają o to firmy produkujące m.in. kosmetyki oraz płyny higieniczne i dezynfekcyjne, w których składzie znajduje się alkohol etylowy o mocy powyżej 1,2 proc. Z rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) wynika, że w pliku JPK_V7 należy oznaczyć kodem GTU 01 dostawy: alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
Z kolei w świetle art. 93 ustawy o podatku akcyzowym alkohol etylowy to taki, którego moc przekracza 1,2 proc., a który znalazł się w składzie innego produktu.