Pytają o to firmy produkujące m.in. kosmetyki oraz płyny higieniczne i dezynfekcyjne, w których składzie znajduje się alkohol etylowy o mocy powyżej 1,2 proc. Z rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) wynika, że w pliku JPK_V7 należy oznaczyć kodem GTU 01 dostawy: alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
Z kolei w świetle art. 93 ustawy o podatku akcyzowym alkohol etylowy to taki, którego moc przekracza 1,2 proc., a który znalazł się w składzie innego produktu.
Zwróciliśmy na to uwagę już w artykule „Rozwiązany problem z oznaczeniem alkoholu” (DGP nr 189/2020). Przedstawiliśmy wtedy stanowisko resortu finansów, zgodnie z którym oznaczenie GTU_01 dotyczy jedynie alkoholu do spożycia.
Potwierdził to także dyrektor KIS, najpierw w interpretacji z 19 listopada 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.576.2020.1.JG), a teraz w kolejnej, w której odpowiedział na pytanie producenta płynów do spryskiwaczy i dezynfekcji, zawierających skażony alkohol o mocy powyżej 1,2 proc. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.575.2020.1.AM