Z par. 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) wynika, że oznaczenie TP należy zastosować w JPK_V7, gdy pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania w rozumieniu art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
Spółka, która o to spytała, należy do międzynarodowej grupy kapitałowej i kupuje towary i usługi od unijnego podmiotu powiązanego. Zwróciła uwagę na to, z rozporządzenia nie wynika, by oznaczenie TP trzeba było stosować w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług od zagranicznego podmiotu powiązanego. Uznała więc, że taki obowiązek jej nie dotyczy.
Nawiązała także do odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania podatników dotyczące JPK_V7. Wynika z nich m.in., że podatnik musi stosować oznaczenia GTU (dotyczące grup towarów i usług) jedynie wobec krajowych i transgranicznych dostaw towarów, dokonanych przez siebie samego. Spółka uważała, że identycznie należy rozumieć zakres stosowania oznaczenia TP.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że obowiązek stosowania oznaczenia TP, o którym mowa w par. 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia, odnosi się więc również do WNT oraz importu usług, gdy pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów bądź usługodawcą występują powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a nabywca jest z ich tytułu zobowiązany rozliczyć podatek należny.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.427.2020.1.PM