Z par. 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) wynika, że oznaczenie TP należy zastosować w JPK_V7, gdy pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania w rozumieniu art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
Spółka, która o to spytała, należy do międzynarodowej grupy kapitałowej i kupuje towary i usługi od unijnego podmiotu powiązanego. Zwróciła uwagę na to, z rozporządzenia nie wynika, by oznaczenie TP trzeba było stosować w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług od zagranicznego podmiotu powiązanego. Uznała więc, że taki obowiązek jej nie dotyczy.