Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Dotyczy to w równej mierze komandytariuszy, jak i komplementariuszy. Brak możliwości odliczenia składek jest skutkiem objęcia spółek komandytowych CIT-em.