Osoby prawne mają obowiązek złożyć roczne zeznanie CIT-8, niezależnie od tego, czy przychody i koszty związane były z opodatkowaną działalnością gospodarczą, czy też ze zwolnioną z podatku działalnością statutową lub związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
CIT-8 trzeba złożyć również wtedy, gdy dana osoba prawna nie uzyskała żadnych przychodów i nie poniosła żadnych kosztów, czyli jej wynik podatkowy jest zerowy, a także wtedy gdy jej wynik podatkowy jest ujemny, czyli jest stratą (koszty poniesione w ciągu roku okazały się wyższe od przychodów).
Jednak w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które nie wykonywały w ciągu roku działalności nastawionej na zysk, tj. nie wykonały żadnych usług komercyjnych, istotne jest właściwe rozliczenie z fiskusem działalności mieszkaniowej.
Piotr Kościańczuk, dyrektor w kancelarii Skłodowscy, przypomina, że dochody spółdzielni mogą być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
W tym celu spółdzielnia musi prowadzić działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, a dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.
Zeznanie CIT-8 w trzeba złożyć najpóźniej do 2 kwietnia, gdyż w tym roku ostatni dzień marca wypada w sobotę
Według organów podatkowych zasoby mieszkaniowe tworzą lokale mieszkalne oraz pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (lokatorów), a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego i zapewniające jego sprawne funkcjonowanie.
Do usług komercyjnych, które będą podlegały opodatkowaniu w sposób właściwy jak przychody z działalności gospodarczej, zalicza się np. wynajmowanie pomieszczeń użytkowych firmom.