Niewiele ponad miesiąc został na rozliczenie CIT za 2011 rok. Obowiązek złożenia CIT-8 mają nie tylko spółki kapitałowe, fundacje czy stowarzyszenia, ale również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Aby deklaracja została złożona prawidłowo, musi być podpisana. Podpis pod deklaracją mogą złożyć tylko te osoby fizyczne, które mają do tego uprawnienia, w szczególności te, które zarządzają daną jednostką. Podmioty, które będą pierwszy raz rozliczać się z fiskusem, powinny wybrać osoby, które podpiszą deklaracje.
W przypadku spółek kapitałowych będą to prezes oraz członkowie zarządu. Podobnie jest w przypadku fundacji czy stowarzyszeń. Jeśli chodzi o wspólnotę mieszkaniową, będą to osoby uprawnione do zarządzania wspólnotą. Warto pamiętać, że deklaracja, w tym elektroniczna, może być podpisana także przez pełnomocnika danego podmiotu.

W tym roku ostatnim dniem na złożenie CIT-8 za 2011 rok jest 2 kwietnia.

Andrzej Ossowski, adwokat prowadzący Kancelarię A. Ossowski, przypomina, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o jego odwołaniu składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.