Wolontariusze, którzy pomagają w czynnościach związanych z organizacją mistrzostw, nie kreują przychodu dla organizacji.
W organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 zaangażowanych jest wielu wolontariuszy działających dla różnych organizacji. Szacuje się, że łącznie w przygotowaniach do turnieju pomagać będzie około 0,5 mln osób. Podmioty, które korzystają z takich usług, mają głównie status organizacji statutowych, spółek, stowarzyszeń czy fundacji, które rozliczają podatek dochodowy od osób prawnych.
Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz: organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, organów administracji, podmiotów leczniczych. Można również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest się członkiem. Praca wolontariuszy może być jednak uznana za przychód z nieodpłatnych świadczeń.