– Wypłata takiego odszkodowania związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem wypłaty jest rekompensata szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – wyjaśnia Agnieszka Gątowska, ekspert podatkowy w KPMG.

Możemy natrafić na niespodziewane problemy z zakwalifikowaniem tego dochodu, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej. W takim przypadku zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej, objęte zezwoleniem na działalność w danej strefie. Zdaniem organów podatkowych wypłata odszkodowania nie stanowi wydania towaru ani świadczenia usługi. Oznacza to, że przychód z tego tytułu należy rozpoznać w oparciu o art. 12 ust. 3e ustawy o CIT.

– W konsekwencji takie odszkodowanie będzie stanowiło przychód, od którego należy zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych – mówi Agnieszka Gątowska.

Datą uzyskania przychodu jest wobec tego data otrzymania odszkodowania.